EPSILON, GÖTENEHUS

VisCoast var lyhörda och snabba vid dialogen och beställningsfasen, vilket gjorde arbetet och framtagningen av materialet både snabb och med gott resultat.

Den fina direktkontakten skapade en fin relation, vilket var kvaliteten att de var enkla, snabba och trevliga att jobba med.

Referens: Johan Danielsson, Chefsarktiekt