NYBYGGNATION, VÄRÖBACKA

”Kristian hjälpte oss med framtagande av material för en kunds räkning gällande nyproduktion, från start till mål har leveransen varit perfekt och även avgörande för att vi ska ha kunnat sälja hela projektet på ett bra sätt!”

Varför använda visualisering? ”När det är nyproducerat så är det jättebra att folk kan få en känsla av hur det kan komma att se ut istället för en ritning”

Referens: Christian Werdin – Franchisetagare, Certifierad nyproduktion